הפתיחה

כריסטין שראמק פותחת את המכון שלה לקוסמטיקה הוליסטית באסן ומטפלת בלקוחות הראשונים.